De Alg.Vergadering en de Vaardigheidproeven 2019 worden gehouden op zaterdag 13

April in Party centrum de Bolder Molenberg 13  9934 CG Delfzijl

     Uitslag Districtsvaardigheidsproef 2019: 1. Noordbroek, 2. Delfzijl.

De afdeling Noordbroek zal het district vertegenwoordigen op de landelijke vaardigheidsproeven.

 

ICE als waarschuwing in Mobiel.

Medewerkers van ambulancediensten en andere hulpverleners, maken

steeds vaker mee dat patiënten een mobieltje bij zich hebben.

Maar dat het niet duidelijk is, wie er moet worden gewaarschuwd.

Daarom is het raadzaam als iedereen in zijn mobiel een adres aanmaakt onder

De naam ICE (In Case of Emergency).

Onder deze naam kan het telefoonnummer worden opgeslagen,

van diegene die in geval van nood gewaarschuwd moet worden.

ICE is een internationaal erkende afkorting.

Als er verschillende mensen moeten worden gewaarschuwd,
kunnen die worden opgeslagen als:

ICE 1,  ICE 2 etc.

Het invoeren van ICE is eenvoudig en werkt snel.

Alle mobieltjesgebruikers worden geadviseerd

 een ICE adres met telefoonnummer in de mobiel te zetten

 

 Officiele mededeling van het Hoofdbureau

Geachte bestuursleden,

 

Graag willen wij uw aandacht voor het volgende:

 

In december 2008 hebben we in onze nieuwsbrief alle afdelingen laten weten dat onderscheidingen minimaal twee maanden van te voren besteld dienen te worden. Bij te laat bestellen lopen afdelingen/districten het risico dat zij moeten opdraaien voor de € 7,50 instelkosten. De procedure is duidelijk beschreven in de Verenigingsmap, maar afdelingen/districten houden zich niet aan de aanvraagtermijn!

 

In de bureaurapportage van juli/augustus, die alle Verenigingsraadsleden ontvangen, hebben we aangegeven dat de aanvraagtijd van onderscheidingen een steeds groter probleem wordt. Afdelingen/districten vragen de onderscheidingen steeds later aan, waardoor het echt onmogelijk wordt om onder dezelfde condities, op tijd te leveren.

 

Wij willen u er middels dit schrijven nogmaals op wijzen dat indien u de aanvraag niet binnen de vereiste 2 maanden bij ons aanlevert, het zeer goed denkbaar is dat onderscheiding niet op tijd klaar is.

 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vertrouwen op uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet

 Rob Snijders

Bureauhoofd

 

Officiele mededeling van Het Oranje Kruis

AED in het examen voor het Diploma Eerste Hulp

Het onderdeel reanimatie, dat deel uitmaakt van de leerstof voor het Diploma Eerste Hulp, wordt uitgebreid met het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator). Deze verandering heeft consequenties voor: de Eerste Hulp organisatie

            • houdt u er met de planning en invulling van de opleidingslessen rekening mee dat vanaf 1 september 2009 het gebruik van de AED tot de eindtermen van het examen voor het Diploma Eerste Hulp behoort.

            • belangrijk! Tot 1 oktober 2011 moet u voor het registreren van (nieuwe) diplomahouders, die zijn opgeleid tot AED bediener, een formulier aanvragen of downloaden http://www.ehbo.nl/registaanv.htm#model . Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

            • Het Oranje Kruis adviseert de lessen te laten verzorgen door een instructeur Eerste Hulp en een medisch docent waarbij één van beiden in het bezit is van de aantekening BLS/AED instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en hierbij te oefenen met een AED oefenapparaat (de AED trainer).

 

Op onze website http://www.ehbo.nl/instructeurskiezer/instructeurszoek.php vindt u een overzicht van de bij Het Oranje Kruis geregistreerde BLS/AED instructeurs.

de examens

            • vanaf 1 september 2009 is de AED lesstof verplicht in het examen

            • bij het examen dient een AED trainer aanwezig te zijn

            • het onderdeel AED zal worden toegevoegd aan de beoordelingsformulieren/competentielijsten voor het examen

            • het examen wordt afgenomen door een instructeur Eerste Hulp en een medisch docent in het bezit van de aantekening BLS/AED instructeur van de NRR

            • wie ná 1 september 2009 examen doet zonder het onderdeel AED, ontvangt een getuigschrift in plaats van het Diploma Eerste Hulp

 

de diplomahouders

            • alle gediplomeerde eerstehulpverleners en instructeurs Eerste Hulp dienen in het bezit te komen/zijn van een aantekening AED bediener om per 1 oktober 2011 de geldigheid van het Diploma Eerste Hulp te behouden. Op onze website vindt u een overzicht van organisaties die opleidingen AED bediener aanbieden

 

de diploma’s/verlengingsbewijzen

            • de aparte vermelding van AED bediener op de diploma’s/verlengingsbewijzen vervalt in oktober 2011

 

de eindtermen

            • het gebruik van de AED wordt toegevoegd aan de eindtermen voor het Diploma Eerste Hulp en alle andere diploma’s waar reanimatie tot de eindtermen behoort. Vanaf 1 januari 2009 worden de aangepaste eindtermen aangeboden op onze website www.ehbo.nl

 

het lesmateriaal

            • de lesstof AED wordt in 2011 opgenomen in het nieuwe Oranje Kruisboekje en al het lesmateriaal van Het Oranje Kruis waarin reanimatie wordt behandeld

            • tot die tijd is de geheugensteun AED en/of de poster AED geschikt lesmateriaal

            • voor de lesstof voor de cursus (instructeur) Eerste Hulp aan Kinderen volgt per1 januari 2009 een voorschrift voor het gebruik van een AED bij kinderen

 

Voor vragen en/of opmerkingen over deze mededeling kunt u, het liefst per e-mail AED@ehbo.nl, terecht bij de afdeling Certificering & Examinering.

Noot van de redactie van HulpVaardig: ook het door NODE Publicaties uitgebrachte Instructieboek Basale Reanimatie & AED Bediening is zeer geschikt lesmateriaal